ASP ile Veritabanından Kayıt Çekme ve Listeleme

Sending
User Rating 0 (0 votes)

ASP ile veritabanından kayıt çekmek ve listelemek zor bir olay değildir. Aşağıda yer alan bir grup kodla bu işi hallettiğimiz gibi, bu kayıtlara görsellik de kazandırıyoruz. Bu örnek kod, sitemizin ana dizininde yer alan db klasörü içerisindeki ajanda.mdb veritabanına bağlanıyor ve veritabanındaki “kisiler” tablosundan veri çekerek, “adi” alanındaki bilgileri listeliyor. Her bilgi için silme ve düzenleme linkleri de ekliyor. Bu linklerin işlevini yerine getirirken kullanacağı “id” bilgisi de linklere ekleniyor. Böylelikle silinecek veya düzenlenecek kayıt, ilgili asp sayfasına doğru bir şekilde bildirilmiş olacak. Tüm bu listeleme işlemi, tablonun sonuna kadar, döngü ile gerçekleştiriliyor.

<%
Veri_yolu = Server.MapPath(“db/ajanda.mdb”)
verimetni = “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=” & Veri_yolu
Set bag = Server.Createobject(“ADODB.Connection”)
bag.Open (verimetni)
Set kset = bag.execute(“SELECT * FROM kisiler”)
%>
<% i=1 %>
<p><a href=”kayit_yeni.asp”>Yeni Kayıt</a></p>
<table border=1>
<tr>
<th>#</th>
<th>Adı</th>
<th colspan=2>Eylemler</th>
</tr>
<% Do While Not kset.eof %>
<tr><td><%= i %></td>
<td><%= kset(“adi”) %></td>
<td><a href=”kayit_duzenle.asp?id=<%= kset(“id”) %>”>Düzenle</a></td>
<td><a href=”kayit_sil.asp?id=<%= kset(“id”) %>”>Sil</a></td></tr>
<% kset.movenext %>
<% i = i + 1 %>
<% Loop %>
</table>
<%
kset.Close
Set kset = Nothing
bag.Close
Set bag = Nothing
%> 

Leave a Reply